HOT – กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดโครงการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์อาเซียน

กรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดโครงการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์อาเซียน

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พัฒนาทักษะ “การคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์อาเซียน” มุ่งประสานความร่วมมือและคุ้มครองความปลอดภัยสู่การคุ้มครองพยานขั้นสูง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ส.ค. ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์อาเซียน โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกในภูมิอาเซียนประกอบด้วย มาเลเซีย ลาว อินโดนิเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป้าหมายร่วมกันประการหนึ่งในการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียนคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้าน และการรวมตัวกันยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจหลายประการต่อประเทศสมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการทวีความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและจริงจัง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

“เพราะถือว่า การค้ามนุษย์ เป็นการทำลายซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง การเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่กล่าวมานั้น ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรม และภารกิจคุ้มครองพยานของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับบทบาท โครงสร้างองค์กร และการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนที่มีมิติด้านความหลากหลาย และความยากลำบากในการแสวงหาพยานหลักฐาน เพื่อนำมาพิสูจน์ความจริงในการพิจารณาคดีทางอาญา” ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ กล่าว

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ เปิดเผยว่า ในการรับเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมยุทธวิธี (Tactical Training Course) ให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานภายในกลุ่มประเทศสมาชิก จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์อาเซียนขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 ส.ค.60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยานภายในประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองพยานคดีค้ามนุษย์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมอันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะด้าน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ รวมถึงจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ ประสบการณ์ และมีทักษะเชิงยุทธวิธีในการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นหลักสูตรการคุ้มครองพยานขั้นสูงได้.

ขอขอบคุณ : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

ข่าวฮอตก่อนหน้า

HOT - ขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่รุ่นใหม่ แบบสมาร์ทการ์ด ใช้งานจริง 4 ก.ย.60

ขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่รุ่นใหม่ แบบสมาร์ทการ์ด ใช้งานจริง 4 ก.ย.60 ภาพใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ด ท ... อ่านต่อ

ข่าวฮอตถัดไป

HOT - ‘ไรท์’ บอกหงส์แดงขาย ‘คูตินโญ’ ไปเถอะ มีเรื่องอื่นสำคัญกว่า

‘ไรท์’ บอกหงส์แดงขาย ‘คูตินโญ’ ไปเถอะ มีเรื่องอื่นสำคัญกว่า เอียน ไรท์ ตำนานดาวยิงทีมอาร์เซนอล แนะนำ ... อ่านต่อ