HOT – นัดถกสมุทรปราการ ทำผังเมือง กทม.ใหม่

นัดถกสมุทรปราการ ทำผังเมือง กทม.ใหม่

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 ส.ค. เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน โดยเฉพาะบทบาทการเป็นย่านอุตสาหกรรมและแหล่งที่พักอาศัยที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางด้านผังเมืองที่สอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพระหว่างสองจังหวัด โดยจะนำผลการประชุมมาเป็นข้อมูลในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ และนำเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป.

ขอขอบคุณ : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

ข่าวฮอตก่อนหน้า

HOT - สมุนจ่ายักษ์ มอบตัวแล้ว ปัดร่วมแก๊ง พล.ต.อุ้มรีด

สมุนจ่ายักษ์ มอบตัวแล้ว ปัดร่วมแก๊ง พล.ต.อุ้มรีด ลูกน้อง “จ่ายักษ์” อดีตทหารพรานยศพลทหาร โผล่มอบตัวต ... อ่านต่อ

ข่าวฮอตถัดไป

HOT - ผอ.ยูเนสโก ร่วมสดุดี 'ร.9' จัดโชว์วีดิทัศน์ ที่ประชุมใหญ่ 26-28กันยานี้

ผอ.ยูเนสโก ร่วมสดุดี 'ร.9' จัดโชว์วีดิทัศน์ ที่ประชุมใหญ่ 26-28กันยานี้ ยูเนสโกถวายพระเกีย ... อ่านต่อ