HOT – ผอ.ยูเนสโก ร่วมสดุดี 'ร.9' จัดโชว์วีดิทัศน์ ที่ประชุมใหญ่ 26-28กันยานี้

ผอ.ยูเนสโก ร่วมสดุดี 'ร.9' จัดโชว์วีดิทัศน์ ที่ประชุมใหญ่ 26-28กันยานี้

ยูเนสโกถวายพระเกียรติ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เตรียมกล่าวยกย่องสดุดีต่อทูตถาวรและผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมงาน International Peace Conference September 2017 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กว่า 1,500คน พร้อมนำเสนอพระราชกรณียกิจ กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร” นายกฯสั่งเผยแพร่วีดิทัศน์พระราชทานต่อยอดแนวพระราชดำริในหลวง ร. 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 15 ส.ค.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวเปิดตัวจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” และสมุดภาพประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงรวบรวมภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ทั้งในส่วนกลาง ต่างจังหวัดและต่างประเทศจัดทำเป็นวีดิทัศน์ จดหมายเหตุฉบับราชการและจดหมายเหตุฉบับประชาชน บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติและเผยแพร่พระราชพิธีพระบรมศพ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมถวายสักการะพระบรมศพและแสดงความอาลัย โดยจะมอบให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศได้เผยแพร่เหตุการณ์สำคัญนี้

นายวีระกล่าวว่า กระทรวงได้จัดทำจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” รวม 22 ตอน ตอนละ 4 นาที ขณะนี้จัดทำตอนที่ 1-18 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นสารคดีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคตตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 จนสิ้นสุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และกระทรวงยังได้จัดทำ “หนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทั้งหมด 13 ชุด เสร็จแล้ว 8 ชุด กำลังดำเนินการชุดที่ 9 แต่ละชุดจะมี 3 เล่ม แบ่งเป็นเล่มที่ 1 ภาพเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร เล่มที่ 2 ภาพเหตุการณ์ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด เล่มที่ 3 ภาพเหตุการณ์นานาอารยประเทศ

“หนังสือประมวลภาพฯ ชุดที่ 1-7 ได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพในช่วงเวลาทุก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559-31 มกราคม 2560 ขณะที่ชุดที่ 8-12 รวบรวมภาพเหตุการณ์ฯทุก 2 เดือน รวม 5 ชุด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2560 ชุดที่ 13 รวมประมวลภาพเหตุการณ์ฯของชุดที่ 1-12 นับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 จนสิ้นสุดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กระทรวงได้ประมวลภาพมาจากสำนักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ ช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพจิตอาสาและประชาชน รวบรวมภาพถ่ายไว้กว่า 40,000 ภาพ และได้ทยอยนำจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” รวมถึงหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์ ในรูปแบบ “อีบุ๊ก” ลงในเว็บไซต์ของกระทรวง www.m-culture.go.th เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งยังได้จัดทำเป็นฉบับภาษาอังกฤษ โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เพื่อเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวให้ชาวต่างชาติ และคนไทยในต่างประเทศทั่วโลกได้รับชมด้วย” รมว.วัฒนธรรมกล่าว

นายวีระกล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีการเผยแพร่จดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” และภาพจากหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพดังกล่าวผ่านนิทรรศการที่จัด แสดงในการประชุม “International Peace Conference September 2017” ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยวันที่ 26 ก.ย. ช่วงเช้านางอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก จะกล่าวยกย่องสดุดีรัชกาลที่ 9 ส่วนช่วงบ่ายนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระองค์ มีทูตถาวรและผู้แทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน

อีกด้านที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเมื่อวันที่ 12 ส.ค. ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ตนได้รับพระราชทานวีดิทัศน์ จำนวน 4 แผ่น ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสานต่อ รักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดำริและโครงการพัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ ป่าและเรื่องต่างๆที่เป็นแนวทางของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงทำไว้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้รวบรวมและนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ รวมถึงเพื่อให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนนำไปใช้ประโยชน์ในการสานต่อและต่อยอดสิ่งที่ทั้ง 2 พระองค์ทำไว้ ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ในการทรงงานต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป ส่วนรัฐบาลจะนำมาประยุกต์ใช้ด้วยเช่นกัน ได้เปิดวีดิทัศน์ทั้ง 4 แผ่นให้ ครม.รับชม เพื่อรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม โดยเนื้อหาในวีดิทัศน์แต่ละแผ่นมีความยาวประมาณ 5 นาที รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 20 นาที

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้นำวีดิทัศน์ดังกล่าวมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพดูโดยใช้ชื่อชุด “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” หน้าปกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวอธิบายว่า ปกด้านในมีพระราชปรารภของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีมากหลายด้วยพระบารมี และพระเมตตา ได้ทรงพระราชทานแนวความคิด พระราชดำริ ข้อปฏิบัติในการพัฒนาความเจริญและความสุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนมาหลายด้านหลายสิ่ง หากจะได้ศึกษาและน้อมนำพระราชดำริต่างๆนี้มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและพอเพียงต่อสถานการณ์ เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหาและทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมประเทศ ชาติและตนเอง ซึ่งจะนำพามาสู่ความสุขและความเจริญกับทุกๆคน ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้าล้นกระหม่อมตลอดไป หวังว่าวีดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ และนำความสุข ความเจริญมาสู่ผู้ชมในทุกประการ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลง พระปรมาภิไธยด้วย สำหรับวีดิทัศน์มี 4 แผ่น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง และตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ขอให้ทุกคนติดตามและเข้าใจถึงพระเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงมอบหมายมา จะให้กรมประชาสัมพันธ์นำวีดิทัศน์ดังกล่าวไปเผยแพร่ทางโทรทัศน์ในเวลา 18.00 น. อาจมีการถอดคำพูดจากวีดิทัศน์ออกมาด้วย และมอบหมายให้สำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งอีกหลายเรื่อง อาทิ การทำให้คนไทยปลูกข้าวให้ได้ในพื้นที่ที่มีดินเปรี้ยว รัฐบาลต้องไปพิจารณาด้วยว่าหากการปลูกข้าวอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ ต้องนำไปสู่การทำตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ 3:3:3:1 ปลูกพืชชนิดอื่นด้วย หรือถ้าปลูกพืชชนิดไหนได้ดีก็นำไปปลูกพืชแปลงใหญ่ พื้นที่ไหนปลูกพืชชนิดใดได้ผลน้อยก็ให้นำพื้นที่นั้นไปทำปศุสัตว์บ้าง เพราะทิศทางน้ำในปัจจุบันเปลี่ยนไปมากพอสมควร อย่ามาขัดแย้งกันอีกเลยพระองค์รับสั่งว่าสามารถประยุกต์ได้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคนอยู่หลายประเภทด้วยกัน มีทั้งพอเพียง รวยก็มี ไม่พอเพียงก็มี ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ในคนทุกระดับ

วันเดียวกัน นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กล่าวว่า งานก่อสร้างพระเมรุมาศขณะนี้มีความคืบหน้ามาก ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมติดตั้งดาวใหญ่ประดับฝ้าเพดานบุษบกประธาน นอกจากนี้ ยังเหลือการติดตั้งปลียอด บันแถลงหลบหลังคา สำหรับส่วนเครื่องบนและหลังคาพระเมรุมาศจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ส่วนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแต่ละส่วนอยู่ระหว่างทยอยจากโรงงานเข้ามาติดตั้ง

ขณะที่นายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า ได้ออกแบบดาวใหญ่ประดับฝ้าเพดานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.70 เมตร มีดาวเพดานดวงเล็กเป็นดาวบริวารล้อมรอบ 8 ดวง โดยดาวเพดานใหญ่พระเมรุมาศมีต้นแบบจากดาวเพดานวัดใหญ่ จ.เพชรบุรี ซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังออกแบบตกแต่งภายในซ่างและหอเปลื้องซึ่งดาวเพดานเป็นลายกลีบบัวล้อกับบุษบกประธาน

ขอขอบคุณ : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

ข่าวฮอตก่อนหน้า

HOT - นัดถกสมุทรปราการ ทำผังเมือง กทม.ใหม่

นัดถกสมุทรปราการ ทำผังเมือง กทม.ใหม่ นางประภาพรรณ จันทร์นวล รอง ผอ.สำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำน ... อ่านต่อ

ข่าวฮอตถัดไป

HOT - ไทยซิว 1 ทอง 1 เงินคณิตโอลิมปิก

ไทยซิว 1 ทอง 1 เงินคณิตโอลิมปิก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ... อ่านต่อ