HOT – มท.ขับเคลื่อน โครงการศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวงไทย

มท.ขับเคลื่อน โครงการศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวงไทย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ดูการขับเคลื่อนโครงการศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่อหลวง สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อ.ยักษ์ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อดูการขับเคลื่อนโครงการศาสตร์พระราชา ที่กระทรวงมหาดไทยส่งคนไปอบรมแล้วนำกลับมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง

ทั้งนี้คณะของนายสุทธิพงษ์ได้ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการออกแบบพื้นที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้กับจังหวัดชัยนาท โดยมี นายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา, ปลัดจังหวัดชัยนาท, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท, ชลประทานจังหวัดชัยนาท และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมประชุมด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จัดอบรมโครงการศาสตร์พระราชา โดยนำข้าราชการและผู้นำท้องถิ่นที่สนใจในทุกจังหวัดมาอบรม เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับไปปฏิบัติในแต่ละจังหวัด ขณะนี้ผ่านการอบรมไปแล้ว 8 รุ่น ซึ่ง ดร.กำธร ก็จะหาโอกาสไปลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน หากเกิดปัญหาจะได้ให้แนวทางปฏิบัติในพื้นที่
สำหรับผลการขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชา ที่ จ.ชัยนาท ถือได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีการนำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากศาสตร์พระราชาให้ความสุขที่ยั่งยืน จนกระทั่งมีผู้แสดงความจำนงต้องการสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ เพิ่ม เพื่อนำศาสตร์พระราชาไปสู่แนวทางการปฏิบัติใน อ.เนินขาม อีกแห่งหนึ่ง ในส่วนของจังหวัดอื่นก็จะมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบในแต่ละภาคลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติต่อไป

ขอขอบคุณ : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

ข่าวฮอตก่อนหน้า

HOT - ฝนตกลมแรง พัดต้นเต็งล้มขวางทาง ฟาดกระจกขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัตนา

ฝนตกลมแรง พัดต้นเต็งล้มขวางทาง ฟาดกระจกขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัตนา ต้นเต็งทางรถไฟที่ อ.กระสัง บุรีรัมย ... อ่านต่อ

ข่าวฮอตถัดไป

HOT - ฝากขัง 'เบนซ์-วศิน' ผัด 6 ตร.คาด ส่งสำนวนฆ่าหั่นศพ อาทิตย์หน้า

ฝากขัง 'เบนซ์-วศิน' ผัด 6 ตร.คาด ส่งสำนวนฆ่าหั่นศพ อาทิตย์หน้า ศาลอนุญาตฝากขัง 'เบนซ์-วศิน ... อ่านต่อ