HOT – มท.สั่งด่วนสกัดเคลื่อนไหวในพื้นที่ ฮึ่มฟันอปท.แฝงใช้งบขนคนเชียร์ 'ปู'

มท.สั่งด่วนสกัดเคลื่อนไหวในพื้นที่ ฮึ่มฟันอปท.แฝงใช้งบขนคนเชียร์ 'ปู'

มหาดไทย สั่งด่วนถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด สกัดความเคลื่อนไหวในพื้นที่ ประเมินข่าวสารรอบด้าน หามาตรการป้องกันแก้ปัญหาปล่อยข่าวสร้างความสับสน เข้มฟันอปท.แอบแฝงใช้งบขนคนเชียร์ “ปู”…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงดึกวันที่ 15 ส.ค. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ว่าขอให้จังหวัดทบทวนมาตรการในการดูแลปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ รอบด้าน โดยให้จัดประชุม คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด หรือ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายใน และร่วมประเมินติดตามข่าวสารอย่างรอบด้าน ร่วมกันกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาการใช้สื่อสังคมปล่อยข่าวสร้างความสับสน หรือความไม่สงบในพื้นที่

หรือแอบอ้างเชิญชวนประชาชนไปยังที่ต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย หรือมีความเคลื่อนไหว อื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ยุติลงเป็นรูปธรรม ไม่ให้ปัญหาลุกลามหรือขยายผลจัดชุดปฏิบัติการไปพบปะพูดคุยกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายก่อนเกิดเหตุหรือป้องปรามการเคลื่อนไหวเพื่อยุติการเกิดเหตุ โดยใช้การเจรจาแบบสมานฉันท์

ทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ทำบันทึกเป็นเอกสาร หลักฐานหรือการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือมีการลงบันทึกประจำวัน เพื่อให้มีหลักฐานในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในโอกาสต่อไปด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะเดียวกัน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องกำกับดูแลการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน หรือการสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการนำประชาชนในพื้นที่เดินทางเข้ามาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ คำนึงถึงความคุ้มค่า และกำกับดูแลไม่ให้จัดทำโครงการศึกษาดูงานในลักษณะมีเจตนาแอบแฝงเพื่อนำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้หากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจงใจ หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 104/2557.

ขอขอบคุณ : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

ข่าวฮอตก่อนหน้า

HOT - บุกค้นบ้าน 'อาผะ' เครือข่ายยา 'ผาขาว' เมียอ้างไม่เจอมากว่า 4 ปีแล้ว

บุกค้นบ้าน 'อาผะ' เครือข่ายยา 'ผาขาว' เมียอ้างไม่เจอมากว่า 4 ปีแล้ว ตำรวจปราบปรา ... อ่านต่อ

ข่าวฮอตถัดไป

HOT - สองล้อหนักใจเล่ห์เจ้าภาพ 'เสธ.หมึก' ไม่ท้อหวังโกย 2-3 ทอง

สองล้อหนักใจเล่ห์เจ้าภาพ 'เสธ.หมึก' ไม่ท้อหวังโกย 2-3 ทอง สมาคมสองล้อไทยหนักใจเจอเล่ห์เหลี ... อ่านต่อ