HOT – ร้องเรียนโรงงานปล่อยมลพิษ

ร้องเรียนโรงงานปล่อยมลพิษ

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือน (ต.ค.59-ก.ค.60) ของปีงบประมาณ 60 มียอดร้องเรียนและเหตุภาวะฉุกเฉินอันเกิดจากการประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม แบ่งเป็นร้องเรียนปกติ 427 เรื่องร้องเรียนเหตุที่เกิดขึ้น ภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 135 เรื่อง โดยปัญหาร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม บางแห่ง ลักลอบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ดำเนินมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น เสียงดัง ฝุ่นละอองและเขม่าควัน น้ำเสีย ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต กากของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และเหมืองแร่ ตามลำดับ ซึ่งจังหวัดที่มีจำนวนการร้องเรียนมากที่สุด คือ จังหวัดปทุมธานี ส่วนเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับโรงงาน สาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้มากที่สุด รองลงมาคืออุบัติเหตุ สารเคมีรั่วไหล และการชุมนุมคัดค้าน ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีจำนวนเหตุภาวะฉุกเฉินมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ตั้งแต่การจัดทำแผนการตรวจกำกับ ดูแลสถานประกอบการเข้มงวดอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงานปีละ 1 ครั้ง ส่วน โรงงานที่ถูกร้องเรียนซ้ำซาก จะตรวจมากกว่า 2 ครั้งต่อปี อีกทั้งยังได้จัดทำโครงการเสริมสร้างโรงงานที่ดีเพื่อลดปัญหาร้องเรียน เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้ประกอบการ.

ขอขอบคุณ : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

ข่าวฮอตก่อนหน้า

HOT - เซฟตี้สุดๆสีเขียวช่วงข้ามโทลล์เวย์ ติดตาข่ายพิเศษกันวัสดุตก

เซฟตี้สุดๆสีเขียวช่วงข้ามโทลล์เวย์ ติดตาข่ายพิเศษกันวัสดุตก พร้อม 4 มาตรการเสนอกรมทางหลวง ปรับแบบเสา ... อ่านต่อ

ข่าวฮอตถัดไป

HOT - ชงครม.เก็บภาษีค่าความหวาน กว่าร้อยเครื่องดื่มทั้งชาเขียว-ชูกำลังไม่รอด

ชงครม.เก็บภาษีค่าความหวาน กว่าร้อยเครื่องดื่มทั้งชาเขียว-ชูกำลังไม่รอด คลังเล็งเสนอ ครม. วันนี้ (15 ... อ่านต่อ