HOT – ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพช่วยราษฎรถูกน้ำท่วมที่สุโขทัย

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพช่วยราษฎรถูกน้ำท่วมที่สุโขทัย

เครดิตภาพจาก จนท.ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อนตาลัส ที่โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย…

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส ” ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ในตำบลปากแคว จำนวน 200 ครอบครัว และในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 1800 ครอบครัว ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับ จังหวัดสุโขทัย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 3,134 ครัวเรือน และในวันนี้มีราษฎรที่ประสบภัยมารับมอบ จำนวน 2,000 ครัวเรือน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ทั้งวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพช่วยราษฎรถูกน้ำท่วมที่สุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระปณิธาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2,000 ครัวเรือน ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ขอขอบคุณ : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

ข่าวฮอตก่อนหน้า

HOT - กฟผ. ยัน 'เซินกา' ไม่กระทบระบบส่งไฟฟ้า ภาคเหนือ-อีสาน

กฟผ. ยัน 'เซินกา' ไม่กระทบระบบส่งไฟฟ้า ภาคเหนือ-อีสาน กฟผ. ยืนยันระบบส่งไฟฟ้าภาคเหนือและอี ... อ่านต่อ

ข่าวฮอตถัดไป
มด ภรรยาหม่ำ โพสต์ข้อความตัดพ้อชีวิตหลังเจอเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเข้ามาในชีวิต

HOT - เมียหม่ำ จ๊กมก ตัดพ้อชีวิต หลังสูญเสีย แวว และหลานชายป่วยเข้า รพ.

เมียหม่ำ จ๊กมก ตัดพ้อชีวิต หลังสูญเสีย แวว และหลานชายป่วยเข้า รพ. มด ภรรยาของ หม่ำ ตัดพ้อชีวิต หลังต ... อ่านต่อ