HOT – 'เรืองไกร' วอนศาลฯ ตีความ ก.ม.อาญานักการเมือง ปัดหวังยื้อคดี 'ปู'

'เรืองไกร' วอนศาลฯ ตีความ ก.ม.อาญานักการเมือง ปัดหวังยื้อคดี 'ปู'

“เรืองไกร” ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาล รธน.ตีความ ก.ม.อาญานักการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ยันทำเพื่อความถูกต้อง ไม่หวังยื้อคดี “ยิ่งลักษณ์”  

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ดำเนินการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 2 กรณี 1. เรื่องบทบัญญัติของมาตรา 13 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 ตรามิชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

โดย นายเรืองไกร กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. … ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โหวตผ่านวาระ 3 ไปแล้วนั้น ในมาตรา 3 ได้บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมายเดิม 2 ฉบับดังกล่าว ทำให้พบว่าในมาตรา 13 ของพ.ร.บ.ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ว่า เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล ให้ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เป็นองค์คณะผู้พิพากษานั้น และมาตรา 13 วรรคสาม ของกฎหมายเดียวกัน บัญญัติไว้ว่าให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วย ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจำนวน 9 คน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคดี โดยมีการกำหนดอัตราส่วนบังคับไว้ในองค์คณะ 9 คน ว่า จะมีผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาได้ไม่เกิน 3 คน จึงเป็นการขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดอัตราส่วนดังกล่าวไว้ ดังนั้นจึงเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 219 วรรคสี่ หรือไม่

“กรณีดังกล่าวจึงทำให้คดีต่างๆ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ผ่านมา ย่อมเกิดปัญหาความชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และที่ผ่านมา นายเกรียงชัย จึงจตุรพิธ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็เคยแสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2551 ไว้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2550 ม.219 วรรคสี่ แต่ที่ประชุมสภาฯ ไม่เห็นชอบให้แก้ไข และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็ควรเป็นผู้ส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ก็ยิ่งนิ่งเฉยปล่อยให้เหตุการณ์ล่วงเลยมาถึงปัจจุบัน ดังนั้นศาลฎีกาควรจะได้ยินเสียงผมในครั้งนี้ เพราะว่าศาลฎีกาเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่ต้น ผมเชื่อว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาจำนวนมากมีความยุติธรรมและซื่อสัตย์” นายเรืองไกร กล่าว

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระบวนการตรากฎหมายดังกล่าว ซึ่งตราขึ้นโดย สนช.ที่มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน เมื่อปี 2550 จึงมีเหตุให้สงสัยว่า กฎหมายดังกล่าวตราโดยองค์ประชุมที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในรายงานการประชุม สนช.เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2550 ซึ่งขณะนั้น สมาชิก สนช.มีทั้งสิ้น 239 คน ในวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าในรายงานการประชุม ระบุว่าการลงมติในวาระ 3 มีสมาชิกฯ เห็นชอบด้วย 111 คะแนน ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน เท่ากับว่าการลงมติในวันนั้นมีสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเพียง 112 คนเท่านั้น ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดในวันนั้น คือ 239 คน ดังนั้นตนจึงต้องส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป เพราะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อถามว่า การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หวังเพื่อให้มีการชะลอคดีในศาลฎีกาฯ ที่กำลังพิจารณาในคดีของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายเรืองไกร กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพราะในเมื่อกฎหมายตราโดยมิชอบ ต่อให้คดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตัดสินไปแล้ว ก็ทำให้มีปัญหาตามมาได้อยู่ดี และที่ตนมายื่นในครั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรม ในเมื่อกระบวนการไม่ถูกต้อง ก็ต้องคืนความยุติธรรม

ขอขอบคุณ : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

ข่าวฮอตก่อนหน้า

HOT - คลัง จ่อชงครม. เคาะมาตรการช่วยคนจน คาดใช้งบ 4 หมื่นล้าน

คลัง จ่อชงครม. เคาะมาตรการช่วยคนจน คาดใช้งบ 4 หมื่นล้าน คลัง จ่อชงครม. ไฟเขียวมาตรการ ดูแลผู้มีรายได ... อ่านต่อ

ข่าวฮอตถัดไป

HOT - สเปนขุดศพ ‘ดาลี’ ยอดจิตรกรพิสูจน์ความเป็นพ่อ อึ้ง! หนวดคู่งามยังอยู่ดี

สเปนขุดศพ ‘ดาลี’ ยอดจิตรกรพิสูจน์ความเป็นพ่อ อึ้ง! หนวดคู่งามยังอยู่ดี เจ้าหน้าที่สเปนดำเนินการขุดศพ ... อ่านต่อ