HOT – For your information,

For your information,

ในภาษาไทย เราพูดว่า ข้อมูลข่าวสารของ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อพูดภาษาอังกฤษ หลายท่านจึงพูดว่า…✗…information of something นายปูตินขอข้อมูลราคาที่ถูกต้องของค่าใช้จ่าย นายทรัมป์ซึ่งเป็นผู้ช่วยของนายปูติน รีบยื่นเอกสารให้พร้อมทั้งบอกว่า …✗…Here is the accurate information of the costs. นี่คือข้อมูลที่ถูกต้องของค่าใช้จ่ายครับ

ประโยคในย่อหน้าข้างบน นายทรัมป์พูดผิดไวยากรณ์ครับ ถ้าจะให้ถูกต้อง นายทรัมป์จะต้องพูดว่า…/… Here is the accurate information about the costs.

นายปูตินสอนนายทรัมป์ต่อไปอีกว่า information เป็นนามนับไม่ได้ จึงไม่มีรูปพหูพจน์นะทรัมป์ ไม่มีการเติม -s ที่ information เด็ดขาดนายทรัมป์ถามนายปูตินว่า อ้า ถ้าข่าว จำนวนมากมายหลายชิ้นล่ะ จะให้กระผมใช้ยังไงครับ นายปูตินตอบว่า ก็ต้องเติม -s ที่ pieces หรือ bits ที่สื่อถึง “ชิ้น” เช่น บอกว่า Many pieces of information are missing. ข่าวหลายชิ้นหายไป

ใครคนไหนพูดข้อมูลผิด และท่านต้อง การจะแก้ไขข้อมูลที่ผิดนั้น ผู้อ่านท่านผู้เจริญก็อาจจะเริ่มต้นด้วยวลีที่ว่า For your infor-mation, นายปูตินดูหมิ่นถิ่นแคลนนายทรัมป์ว่า คนที่เคยเป็นนักธุรกิจอยู่แค่ 2 วันอย่างคุณจะไปรู้เรื่องเศรษฐกิจอะไร นายทรัมป์กราบนาย ปูติน 3 ครั้ง แล้วก็พูดว่า อ้า For your information, I’ve been a businessman for 256 years. เพื่อความถูกต้องครับท่าน ครับ ผมเป็นนักธุรกิจอยู่นานถึง 256 ปีครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

ขอขอบคุณ : ข่าวไทยรัฐออนไลน์ – ข่าว

ข่าวฮอตก่อนหน้า

HOT - คร.สั่งคุมเข้มหวัดนก เตือนห้ามกินสัตว์ตาย

คร.สั่งคุมเข้มหวัดนก เตือนห้ามกินสัตว์ตาย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากก ... อ่านต่อ

ข่าวฮอตถัดไป

HOT - ป่านนี้!ยังไม่เริ่มสรรหาบอร์ด กสทช.ใหม่

ป่านนี้!ยังไม่เริ่มสรรหาบอร์ด กสทช.ใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกา ... อ่านต่อ